ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

[...]
σύμφωνα με την παράδοση,
όποιος έλυε τον Γόρδιο Δεσμό,
θα κυριαρχούσε
στην Ασία.

Ο Αλέξανδρος αφού εξέτασε τον δεσμό, σύμφωνα με το μύθο, τον έκοψε με το σπαθί του αναφωνώντας:
"Ότι δεν λύεται, κόπτεται."... 

Θάνατος Μεγάλου Αλεξάνδρου 10 Ιουνίου 323 π.χ.


Τα αξιοθαύμαστα επιτεύγματα του και το μυστήριο του θανάτου του

Ο Βασιλιάς της Μακεδονίας, Αλέξανδρος ο Γ' πέθανε σαν σήμερα 10 Ιουνίου 323 π.χ.
στην πόλη της Βαβυλώνας σε ηλικία μόλις 32 ετών. Είχε γεννηθεί στις 20 Ιουλίου του 356 πΧ στην Πέλλα της Μακεδονίας ενώ είναι πασίγνωστο ότι ο πατέρα του ήταν ο Βασιλιά Φίλιππος ο Β' και η μητέρα του η Ολυμπιάδα, που ήταν κόρη του βασιλιά της Ηπείρου Νεοπτόλεμου.

Σημαντικά σημεία της ζωής του είναι η επιρροή του πατέρα του που τον δίδαξε πολιτική
και στρατηγική αλλά και του παιδαγωγού του και κορυφαίου διδάσκαλου Αριστοτέλη
που τον μόρφωσε με τα ελληνικά ιδεώδη και του εμφύσησε την αρετή του ηγήτορα.
Για την ακρίβεια ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Αλέξανδρο ότι μόνο όταν η αρετή του αρχηγού, βασιλέα ή ηγήτορα υπερτερεί της αρετής όλων των ακόλουθων, πολιτών ή στρατιωτών
του μαζί, μόνο τότε είναι ορθή. Επιπροσθέτως ο Αριστοτέλης γαλούχησε τον Αλέξανδρο στην ελληνική υπεροχή υπέρ όλων των άλλων βαρβάρων και τον συμβούλεψε να εξελιχθεί σε ηγεμόνας των Ελλήνων και τύραννος των ξένων βαρβάρων.

Βέβαια ο Αριστοτέλης ανέλαβε τον Αλέξανδρο όταν ήταν δεκατριών χρονών και φυσικά
πριν από αυτόν υπήρχαν άλλοι εξίσου σημαντικοί διδάσκαλοι που είχαν αναλάβει τον μικρό βασιλέα σε μικρότερες ηλικίες. Όμως την κύρια ευθύνη όλης της σωστής διαπαιδαγώγησης του είχε ο Λεωνίδας, συγγενής της μητέρας του, ο οποίος ήταν εξαιρετικά αυστηρός
και πειθαρχημένος χαρακτήρας. Εδώ άξιο αναφοράς είναι ότι όταν κάποτε ο Αλέξανδρος είχε ρίξει στη φωτιά πολύ θυμίαμα ο Λεωνίδας τον είχε επιπλήξει λέγοντάς του:
«Όταν Αλέξανδρε, θα έχεις κατακτήσει χώρα πλούσια σε σμύρνα και λιβάνι, θα μπορείς
να ρίχνεις στη θυσία όση ποσότητα από αυτά θα επιθυμείς. Τώρα, όμως, πρέπει να κάνεις οικονομία σε αυτά που έχεις».

Φαίνεται ότι αυτά τα λόγια του παιδαγωγού του ήχησαν πολύ δυνατά στα αυτιά
του Αλέξανδρου επειδή κατά την διάρκεια των κατακτήσεων του, στην Τύρο και τη Γάζα, βρέθηκε μπροστά σε μεγάλες ποσότητες θυμιαμάτων. Τότε στον διδάσκαλο του Λεωνίδα έστειλε δώρο πεντακόσια τάλαντα λιβάνι (ισοδύναμο με δεκατρείς τόνους) και εκατό τάλαντα σμύρνα (σχεδόν δυόμισι τόνους), με το εξής μήνυμα: «Στέλνω αυτά τα δώρα
για να μην γίνεται οικονομία σε ότι αφορά τις θυσίες προς τους θεούς».

Άλλη χαρακτηριστική στιγμή του Αλέξανδρου ήταν όταν είχε απαιτήσει να του παραδώσουν τον ρήτορα Δημοσθένη, γεγονός που τελικά δεν συνέβη, που με τους περίφημους "Φιλιππικούς Λόγους" του προσπαθούσε να πείσει του Αθηναίους να μην υποταχθούν
στον πατέρα του Αλέξανδρου Φίλιππο και να συμμαχήσουν με τους Θηβαίους. Γενικότερα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, στην προέλαση του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την ενοποίηση
όλων των Ελλήνων, δυστυχώς με τη βία, λέγεται ότι ο Αλέξανδρος εξέφρασε την πικρία
του για την καταστροφή των Θηβών (335 πΧ).

Επόμενο λογικό στάδιο είναι η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς την Περσική Αυτοκρατορία, όπου μετά από σημαντικές και αμφίρροπες μάχες, έκανε την Βαβυλώνα
έδρα της τεράστιας αυτοκρατορίας που ίδρυσε στη θέση της αντίστοιχης Περσικής.
Τελικά ο Αλέξανδρος σταμάτησε την επιτυχημένη εκστρατεία του στις εξαιρετικά μακρινές τότε Ινδίες.

Το φημισμένο άλογο του στρατηλάτη της Μακεδονίας, ο Βουκεφάλας, τον είχε συνοδέψει σε όλες τις αναμετρήσεις του ως την Μάχη του Υδάσπη ποταμού, όπου και πέθανε
από φυσικά αίτια.

Ο μύθος λέει ότι αφού ο Αλέξανδρος ήταν ο μόνος που είχε μπορέσει να δαμάσει εκείνο
το άγριο νεαρό τότε άτι, ο πατέρας του αναφώνησε: "Γιε μου, ψάξε για βασίλειο αντάξιό σου. Η Μακεδονία είναι μικρό βασίλειο για να σε χωρέσει". Ο Αλέξανδρος αγαπούσε
σε υπερθετικό βαθμό τον Βουκεφάλα, αφού μετά τον θάνατο του έδωσε το όνομα
του σε μια πόλη της Ασίας.

Στην διάρκεια αυτής της εκστρατείας άλλη σημαντική στιγμή είναι το συμβάν στο Γόρδιο (333 πΧ), όπου βρισκόταν το άρμα του Γόρδιου ως ανάθημα ή αφιέρωμα στον Δία.
Ο ζυγός του άρματος είχε ένα κόμπο τόσο περίπλοκο, ώστε δεν διακρινόταν πουθενά
η αρχή και το τέλος του. Όμως σύμφωνα με την παράδοση, όποιος έλυε τον Γόρδιο Δεσμό, θα κυριαρχούσε στην Ασία. Ο Αλέξανδρος αφού εξέτασε τον δεσμό, σύμφωνα με το μύθο, τον έκοψε με το σπαθί του αναφωνώντας: "Ότι δεν λύεται, κόπτεται." Στην ουσία ο Γόρδιος Δεσμός προσφέρει μια νομιμοποίηση της επιθετικής εκστρατείας του Αλέξανδρου,
αφού αυτός και μόνο αυτός κατάφερε να τον κόψει.

Σχετικά με τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπάρχει ένα μυστήριο. Επεξηγηματικά
η ασθένεια που τον κατέβαλε δεν έχει ταυτοποιηθεί και υπάρχει μια μεγάλη σχετική συζήτηση στο ακαδημαϊκό πεδίο για τους ακριβείς λόγους του θανάτου του. Σε κάθε περίπτωση ο Αλέξανδρος υπέκυψε μετά από υψηλό πυρετό στις 10 Ιουνίου του 323 πΧ.
Ο μύθος αναφέρει ότι καθώς ήταν ετοιμοθάνατος οι στρατηγοί του τον ρώτησαν ποιός
θα τους καθοδηγούσε πια μετά το θάνατο του και ο Αλέξανδρος τους απάντησε
"Τω κρατίστω", δηλαδή στον ισχυρότερο.

Σίγουρα σε ένα μόνο άρθρο δεν μπορεί να χωρέσει το μεγαλείο του Αλεξάνδρου του Γ'. Αδιαμφισβήτητα ο Μέγας Αλέξανδρος επηρέασε καθοριστικά την Παγκόσμια Ιστορία
και δικαιολογημένα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εκατό σημαντικότερες προσωπικότητες όλων των εποχών.

Νίκ.Αντύπας

Share This !

2022 ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΊ ΑΝΤΊΛΑΛΟΙ