ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Δημοσιεύουμε και θα δημοσιεύουμε όποια είδηση ή ανακοίνωση θεωρούμε σημαντική από την Ρωσσική πλευρά διότι κρίνουμε ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
την προσπάθεια της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. 
να φιμώσουν την μια πλευρά ενός πολέμου τόσο σημαντικού για ολόκληρο τον πλανήτη και βεβαίως για την Ευρώπη.

Αυτές οι ενέργειες είναι προσβλητικές για τις δημοκρατίες και εφόσον μάλιστα πιστεύουν ότι βρίσκονται στην "δίκαιη πλευρά" 
τότε ένας λόγος παραπάνω να μην φοβούνται τον αντίλογο

Russian Foreign Ministry Statement on Response to Anti-Russian Sanctions Decisions of the European Union

The sanctions policy of the European Union towards Russia goes beyond all boundaries. After the start of a special military operation in Ukraine , Brussels massively and arbitrarily subjected Russian citizens and domestic companies to unilateral restrictions. Ignoring all applicable international legal norms, they post their personal data in the public domain. On the go, they invent absurd extra-legal "criteria" for further replenishment of this list.

In trying to portray our country as the culprit of a systemic European security crisis, Brussels European officials refuse to admit that over the years they have condoned the strengthening of Russophobic and neo-Nazi sentiment in Ukraine, its militarization and integration into NATO efforts to contain Russia militarily. Despite our repeated appeals, they indulged the sabotage by the Kiev regime of the Minsk “Package of Measures” and the strangulation of Russian-speaking people in Ukraine. They turned a blind eye to the systematic extermination of civilians in Donbass .

Now, instead of drawing lessons from what happened, in Brussels, out of inertia, they are following a dead end path of introducing restrictive measures against Russia. Moreover, they are trying to involve other sovereign countries in these senseless and illegitimate efforts from the international legal point of view, which are fraught with a further escalation of tension in Europe and the world, contrary to their national interests. They are subjected to unprecedented pressure and blackmail.

As in the case of other manifestations of the “hybrid war” declared by the West against Russia, Russian citizens and Russian-speaking residents of foreign countries, as well as the leading companies of our country, the EU’s calculation is obvious - to force us to retreat from our vital interests. All this is part of the policy of the collective West to contain Russia, attempts to subordinate its development to the goal of restoring its undivided global dominance, to deny our country the provision of its own security, the protection of national interests and the right to build an independent and creative agenda on the world stage.

The events of recent weeks prove that these efforts are futile.

By its actions, the European Union not only leads to a dead end in relations with Russia, but also endangers the well-being and security of its own citizens, as well as the stability of the global financial and economic system.

In response to the massive unilateral sanctions of the European Union, in accordance with the principle of reciprocity, which is basic for international law, the Russian side has significantly expanded the list of representatives of EU member states and European structures, which, in accordance with the Federal Law "On the procedure for leaving the Russian Federation and entering the Russian Federation" from August 15, 1996 No. 114-FZ entry into the territory of our country is prohibited.

The restrictions apply to the top leadership of the European Union, incl. a number of European commissioners and heads of EU military structures, as well as the vast majority of deputies of the European Parliament promoting anti-Russian policies. The response Russian "black list" also includes high-ranking officials, including representatives of the governments and parliaments of some EU member states, as well as public figures and media workers who are personally responsible for promoting illegal anti-Russian sanctions, inciting Russophobic sentiments, infringing on the rights and freedoms of the Russian-speaking population.

The corresponding note verbale of the Russian Foreign Ministry, informing about this step, was submitted to the EU Delegation in Moscow.

We reaffirm that any hostile actions on the part of the EU and its member states will continue to be inevitably met with a harsh response.

Share This !

2022 ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΊ ΑΝΤΊΛΑΛΟΙ