ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

[...]
Το νέφος ραδιενεργής σκόνης και οι καπνοί μπορούν να πάνε μακριά και είναι επικίνδυνα αν τα εισπνεύσει κάποιος κοντά στο επίκεντρο της έκρηξης...
 


«Βρώμικη βόμβα» Τι είναι και πώς λειτουργεί

Οι βρώμικες βόμβες τεχνικά, είναι γνωστές ως συσκευές ραδιολογικής διασποράς (radiological dispersion devices).

Θεωρείται πολύ πιο εύκολο και πιο φθηνό να φτιαχτούν, από ό,τι μια πυρηνική βόμβα – ενώ είναι επίσης πολύ λιγότερο επικίνδυνες.

Οι «βρώμικες βόμβες» χρησιμοποιούν συμβατικά εκρηκτικά (τέτοια όπως ο δυναμίτης), μαζί με ραδιενεργό υλικό, το οποίο εκτινάσσεται και διασπείρεται λόγω της δύναμης της έκρηξης.

Η ποσότητα του ραδιενεργού υλικού που διασπείρεται, αν και επικίνδυνη, δεν είναι απαραίτητα θανατηφόρα.

Το εν λόγω υλικό σε ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε να αποκτηθεί από ραδιενεργές πηγές που χρησιμοποιούνται στην ιατρική και στη βιομηχανία.

Το μέγεθος της ζημιάς
Ο αριθμός των απωλειών και η έκταση της ζημιάς από μια «βρώμικη βόμβα» εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ένα από τα «κλειδιά» είναι η ποσότητα και το είδος των συμβατικών εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται, τα οποία και καθορίζουν το μέγεθος της έκρηξης.

Η ποσότητα και ο τύπος του ραδιενεργού υλικού που διασπείρεται είναι άλλοι παράγοντες, όπως και οι καιρικές συνθήκες (και ειδικά ο άνεμος) τη στιγμή της έκρηξης. Είναι δυνατόν να μολυνθεί μεγάλη περιοχή.

Πάντως, οι περισσότερες «βρώμικες βόμβες» δεν εκλύουν αρκετή ραδιενέργεια για να προκαλέσουν θανάτους ή ακόμα και σοβαρή νόσηση.

Τα χαμηλά επίπεδα έκθεσης σε ραδιενέργεια τις περισσότερες φορές δεν προκαλούν καν συμπτώματα. Κάποιος μπορεί να μην ξέρει καν αν έχει εκτεθεί, επειδή η ραδιενέργεια δεν είναι ορατή, ούτε μπορεί να τη οσφριστεί ή γευθεί κανείς.

Πόσο επικίνδυνη είναι μια «βρώμικη βόμβα»
Μικρό αριθμό θανάτων θα προκαλείτο πιθανότατα από μια τέτοια έκρηξη, ωστόσο η κύρια επίδρασή της θα ήταν ψυχολογική. Εξ ου και αυτά τα όπλα αναφέρονται συχνά ως «όπλα μαζικής αναταραχής» (weapons of mass disruption).

Το νέφος ραδιενεργής σκόνης και οι καπνοί μπορούν να πάνε μακριά και είναι επικίνδυνα αν τα εισπνεύσει κάποιος κοντά στο επίκεντρο της έκρηξης.

Όμως, δεδομένου ότι το ραδιενεργό υλικό εξαπλώνεται στην ατμόσφαιρα, η συγκέντρωσή του μειώνεται και γίνεται λιγότερο επιβλαβές.

Βασικοί παράγοντες ως προς την έκθεση σε ραδιενέργεια είναι:

1. τι τύπου ραδιενέργεια είναι
2. για πόσο εκτίθεται κάποιος
3. αν απορροφήθηκε μέσω δέρματος, εισπνοής ή μέσω στόματος
Βεβαίως, για τον εντοπισμό ραδιενέργειας απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

Μολυσμένα σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να τεθούν εκτός λειτουργίας ή χρήσης για μήνες, ενώ απαιτούνται εκτενείς εργασίες καθαρισμού.

Militaire

  

Share This !

2022 ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΊ ΑΝΤΊΛΑΛΟΙ