Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Ι

Α Ν Τ Ι Λ Α Λ Ο Ι

HAITI

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ – Η λευκή γενοκτονία της Αϊτής -3

ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι άντρες απελευθέρωσαν μια ομάδα λευκών γυναικών που είχαν κρατηθεί αιχμάλωτες σε μια λεηλατημένη εκκλησία και υποβλήθηκαν σε αδιάκοπους ομαδικούς βιασμούς για αρκετές ημέρες: «Ω ουρανέ! Τι θέαμα! Γυναίκες μπλαβιασμένες, πεινασμένες, χωρίς κάλτσες, χωρίς παπούτσια, τα μαλλιά τους λυτά, οι περισσότερες σχεδόν γυμνές, μερικές καλυμμένες με κουρέλια, άλλες με τίποτα άλλο από ένα κομμάτι πανί […]

Read More
HAITI

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ – Η λευκή γενοκτονία της Αϊτής -2

ΙΣΤΟΡΙΑ

«Συντριβήκαμε», συνέχισε ο Γάλλος άποικος, αφηγούμενος στην αδελφή του την εξέγερση από  εκατοντάδες χιλιάδες μαύρους εναντίον των λευκών που τους υπερασπίζονται μόνο δύο συντάγματα τακτικών στρατιωτών, μαζί με την αποικιακή πολιτοφυλακή. Ένα ανάπηρος μαύρος ήταν αρκετός για να μεταβάλλει πανεύκολα την περιουσία ενός άνδρα σε στάχτες. Ο άποικος, ωστόσο, ενθαρρυνόταν από την παρατήρησή του ότι […]

Read More
HAITI

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ – Η λευκή γενοκτονία της Αϊτής -1

ΙΣΤΟΡΙΑ

Παρακολουθώ την ιστοσελίδα απ’ όταν ξεκίνησε την παρουσία της στο διαδίκτυο. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος με τη συνολική θεματολογία και απολαμβάνω τα άρθρα του κυρίου Ηλιού γύρω από τις μεγάλες συγκρούσεις των ανθρώπινων φυλών, που ειλικρινά πιστεύω πως αποτελούν τον σημαντικότερο πυλώνα της ιστορίας. Έτσι αποφάσισα να συνεισφέρω με τις μικρές μου δυνάμεις στην διαφωτιστική σας […]

Read More

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ – ΚΑΤΑΛΑΥΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ (4)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η πρώτη χαρακτηριστική και λεπτομερής ιστορική ανασκόπηση της μάχης εδόθη από τον Άγγλον ιστορικό και νομικό σερ Έντουαρντ Σέπερντ Κρήσυ, (1812-1878), ο οποίος στο περίφημον έργον του «Οι δεκαπέντε αποφασιστικές μάχες του Κόσμου» (1851) την ανεκήρυξεν ως θρίαμβον της χριστιανικής Ευρώπης επί των παγανιστών αγρίων της Ασίας, διασώζουσα την κλασική κληρονομία και τον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν. […]

Read More
KATALAN

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ – ΚΑΤΑΛΑΥΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ-Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ (3)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Αττίλας διέσχισεν τον Ρήνο το 451 μ.Χ. απειλών ευθέως την φερ΄ ειπείν Ρωμαϊκήν αυτοκρατορία. Εξ άλλου, η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Βαλεντινιανού είχεν ήδη υποστεί συχνάκις συνεχείς επιθέσεις εκ μέρους άλλων βαρβαρικών φυλών της εν λόγω εποχής, με κορυφαίον ανάλογο δρώμενο την κατάκτηση της Αιωνίας Πόλεως από τους Βησιγότθους το 410 μ.Χ. Ο ουνικός […]

Read More

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ – ΚΑΤΑΛΑΥΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ-Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ (2)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Αττίλας υπήρξεν ένας εκ των πλέον βιαίων και διασήμων κατακτητών της παγκοσμίου Ιστορίας. Στο απόγειον της δυνάμεώς του ήνωσεν όλες τις βαρβαρικές φυλές της Ευρώπης αμφισβητών την κυριαρχίαν της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Δυτικής και Ανατολικής -Βυζαντινής). Οι Γερμανικές φυλές οι οποίες τον εγνώρισαν τον απεκάλουν συλλήβδην «Ένας βάρβαρος ο οποίος εδείπνα με την σάρκαν των […]

Read More